Monitor BoekStartcoach 2023-2024: deelname en resultaten

Gepubliceerd op: 29 februari 2024 09:00

Met de Monitor BoekStartcoach beogen we meer zicht te krijgen op de invulling en de rol van de BoekStartcoach. Op basis van de monitorresultaten willen we effectievere samenwerkingsafspraken tussen de Bibliotheek en de JGZ stimuleren.

Voor de Monitor BoekStartcoach zijn drie vragenlijsten gemaakt: voor de BoekStartcoach, voor de co√∂rdinator BoekStart van de Bibliotheek en voor de contactpersoon op het consultatiebureau.

Aan de Monitor BoekStartcoach hebben dit jaar 20 bibliotheken meegedaan met 64 BoekStartcoaches, 130 medewerkers van het consultatiebureau en 18 co√∂rdinatoren. Dit zijn minder bibliotheken dan vorig jaar.

Op 29 januari vond een online werksessie plaats over de resultaten van de Monitor BoekStartcoach.

De samenvatting Resultaten Monitor BoekStartcoach 2022-2023 en de presentatie van deze online werksessie staan in de Toolkit Monitor.
Ook formuleerden we op basis van de resultaten een aantal aanbevelingen voor de Bibliotheek. Deze zijn te vinden in het Nieuwsbericht Resultaten Monitor BoekStartcoach 2023-2024, eveneens in de Toolkit Monitor.