Monitor

De Monitor BoekStart in de kinderopvang heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de Monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang.

Wat levert de Monitor op?

De Monitor zoomt in op de elementen die centraal staan bij BoekStart in de kinderopvang. Samen met de Bibliotheek wordt gezorgd voor:

• De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers.
• Het inrichten van een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang.
• Het opbouwen van een startcollectie geschikte boekjes opgebouwd.
• Het opnemen van dagelijks voorlezen in een voorleesplan en in het beleid.

De monitor bestaat uit drie vragenlijsten: voor pedagogisch medewerkers, voor de voorleescoördinator en/of locatiemanager en voor de betrokken bibliotheekmedewerker. 

Lees meer