Netwerk & Beleid

Bibliotheek, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en gemeente werken als netwerk aan een gedeelde visie en borgen de doelen in hun beleid.

Een voorwaarde voor het succes van BoekStart en BoekStart in de kinderopvang is een sterk netwerk met de samenwerkingspartners. Beginnend op strategisch niveau tussen directie, besturen en wethouder met gesprekken over:

  • Een gezamenlijke visie op het voorkomen van achterstanden d.m.v. voorlezen en mediaopvoeding.
  • Een gezamenlijke intentie om te investeren in mensen en middelen.
  • Een gezamenlijke strategie om dit te bereiken.

Met als eindresultaat:

  • Borging van de strategische samenwerking in beleid van kinderopvang, bibliotheek, jeugdgezondheidszorg en gemeente. 
  • De partners werken structureel samen in een leesbevorderingsnetwerk. 
  • Er is één meerjarige samenwerkings- en/of dienstverleningsovereenkomst, die door elke partner is ondertekend.

Alle documenten die bijdragen aan het opzetten en onderhouden van een strategisch netwerk kan je vinden in de Toolkit en de Bestellijst.

Door vroeg te beginnen, wordt voorlezen een goede gewoonte.