Marketing & Communicatie

De Bibliotheek maakt voor de marketing en communicatie gebruik van landelijk ontwikkelde modellen en uitingen en vertaalt deze naar de lokale situatie.

De leesbevorderingsaanpak door openbare bibliotheken wordt steeds professioneler in vergelijking met eerdere jaren. Alle bibliotheken besteden aandacht aan BoekStart, bieden een collectie en activiteiten aan en werken samen met partners om zoveel mogelijk ouders te bereiken. Dankzij BoekStart in de kinderopvang hebben steeds meer kinderopvangorganisaties een voorleesplan opgesteld en is het personeel geschoold door voorleesconsulenten. 

Om de structurele samenwerking goed neer te zetten is het van belang om als bibliotheek een uniforme en heldere boodschap uit te dragen richting je partners. Maak daarom gebruik van de BoekStart en landelijke huisstijlelementen.

BoekStart kent in de bibliotheek en in de kinderopvang vele lokale uitvoeringsvormen, maar alle bibliotheken vertellen wel hetzelfde verhaal om hetzelfde doel te bereiken: meer plezier in (voor)lezen en wijzer met media. De toolkit bevat verschillende materialen om de lokale samenwerking te ondersteunen. Op de bestellijst staan diverse folders en andere communcatiemiddelen om ouders en professionals te bereiken. 

 

BoekStart maakt baby’s slimmer