Activiteiten

Rondom het voorlezen kun je verschillende activiteiten bedenken. Van een kleinschalige activiteit naar aanleiding van een goed gekozen prentenboek - met een groepje kinderen tijdens het voorleesuurtje in de Bibliotheek of bij een bezoek aan de kinderopvang - tot grote landelijke acties rond een bepaald thema. Voor de jongste doelgroep zijn de bekendste activiteiten rond voorlezen De Nationale Voorleesdagen met Het Nationale Voorleesontbijt.

Voorlezen en leesomgeving

Bij de leesbevorderende activiteiten voor de jongste doelgroep staat het voorlezen en/of het werken met boeken centraal. De (voor)leesconsulent van de Bibliotheek en de voorleescoördinator in de kinderopvang zijn hierbij onmisbaar; zij werken aan het dagelijkse voorlezen en praten over boeken. Ook zorgen zij voor een goede, actuele collectie boeken, digitale prentenboeken en apps.

Achtergronden en praktische tips
Kwestie van lezen. Deel 4. Voorlezen in de kinderopvang
Kwestie van lezen. Deel 5. De leesomgeving
Kwestie van lezen. Deel 8. Ouders betrekken bij (voor)lezen
Kwestie van lezen. Deel 15. Lekker lezen in de buitenschoolse opvang

Activiteiten met babyboekjes

Werken met boeken op de groep

Auteursbezoek
Denk ook aan een muziekartiest zoals Ageeth de Haan of Dirk Scheele of een voorstelling gebaseerd op een boek. Nodig de ouders er ook bij uit! 
   
Kijk voor het organiseren van activiteiten ook bij Ouderpartnerschap.

Landelijke leescampagnes

De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen worden elk jaar eind januari/begin februari gehouden met als doel het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De campagne start met Het Nationale Voorleesontbijt. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar dat gekozen is door een jury van jeugdbibliothecarissen uit de jaarlijkse Prentenboeken Top 10.

BoekStart Babyboekje van het jaar
Tweejaarlijkse boekenprijs voor de allerjongste categorie (0-1,5 jaar). 

Geef een prentenboek cadeau
De leesbevorderingscampagne 'Geef een prentenboek cadeau' heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Bibliotheken kunnen natuurlijk ook helpen bij het verspreiden van deze boodschap. Lees hiervoor handreiking voor bibliotheken: kijk in de Toolkit bij Voorlezen - Handleidingen en instructies.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt begin oktober jaarlijks georganiseerd rond een thema. Voorafgaand aan de Kinderboekenweek is het Kinderboekenbal waar de Gouden Griffel wordt uitgereikt. 

   

Overige landelijke campagnes

Media Ukkie Dagen
Tijdens de Media Ukkie Dagen, elk jaar begin april, organiseren bibliotheken, CJG’s en andere organisaties activiteiten, delen tips en brengen het belang van mediaopvoeding onder de aandacht bij ouders en professionele opvoeders.   

Week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap en wordt jaarlijks begin oktober georganiseerd. Ouders, medeopvoeders en professionals ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit tijdens workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten door het hele land.