Taalvaardigheid kleuter bepaalt acceptatie in groep

Gepubliceerd op: 3 oktober 2018 10:43

Kleuters die mondeling minder vaardig zijn, worden vaker afgewezen of genegeerd door hun klasgenoten. Dit blijkt uit het onderzoek van Femke van der Wilt, die 8 oktober promoveert aan de Vrije Universiteit.

Uit eerder onderzoek is bekend dat factoren op sociaal, cognitief en emotioneel gebied een rol spelen bij sociale afwijzing. Van der Wilt heeft zich gericht op de mondelinge competenties van kleuters. Hoe slechter de mondelinge vaardigheden, hoe minder goed het kind wordt geaccepteerd door de groep.

Om sociale uitsluiting te voorkomen of terug te dringen moeten leerkrachten meer aandacht besteden aan de mondelinge vaardigheden van hun leerlingen. Bij voorkeur door middel van groepsactiviteiten, aldus Van der Wilt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat interventies op individueel niveau weinig effectief zijn.

De promovendus heeft in haar onderzoek kinderen gevraagd hun klasgenoten te waarderen. Deze resultaten heeft zij in verband gebracht met hun mondelinge communicatieve vaardigheden. Het onderzoek is gedaan onder ongeveer 570 kinderen.

Bron: Vrije Universiteit