Rapportage Monitor BoekStart in de kinderopvang 2023-2024

Gepubliceerd op: 13 maart 2024 11:50

Via de rapportagepagina van de Monitor BoekStart in de kinderopvang 2023-2024 kunnen bibliotheken en POI vanaf nu aan de slag met het analyseren en rapporteren van de resultaten.

Op de monitorpagina van boekstartpro.nl vind je alle informatie en de link naar de rapportageportal.

In de Toolkit Monitor op boekstartpro.nl staan allerlei tools om te benutten. Daar is onder meer de Instructie Rapportage Monitor BoekStart in de kinderopvang 2023-2024 te vinden (onder het kopje ‘Analyseren en Rapporteren’), voor zowel de monitorcoördinator/leesconsulent als de locatiecoördinator. Daarnaast vind je er het document Effectief aan de slag met de monitor. Hierin vind je ook tips ter voorbereiding op je gesprek met de kinderopvang.

Wat is nieuw of veranderd in de rapportageomgeving?

Locatiecoördinator

Het is vanaf nu mogelijk om per kinderopvanglocatie een vertegenwoordiger van een kinderopvanglocatie uit te nodigen, de locatiecoördinator. Deze kan zo na het bespreken van de resultaten met de leesconsulent dieper in de monitorresultaten duiken of de resultaten er nog eens bij pakken. De locatiecoördinator heeft ook toegang tot de voorgeselecteerde rapportages (leescirkelrapportage, gemeenterapportage en bibliotheekrapportage). Hoe je een locatiecoördinator uitnodigt lees je in de Instructie Rapportage Monitor BoekStart 2023-2024 (Toolkit Monitor).

Profielen

De profielen worden bovenaan in de vragenlijsten getoond en zijn veranderd in leesbevorderende PM’er. Door wijzigingen in samenstelling van het profiel van de leesbevorderende PM’er zijn de profielen van eerdere metingen niet vergelijkbaar met de profielen van de huidige meting.

FAQ en i-knop

Antwoorden op vragen over de rapportages vind je bij de i-knop bovenin bij de verschillende rapportages (bibliotheekmedewerker, pedagogisch medewerker, voorleescoördinator) en in de bijgewerkte FAQ.