Professionaliseren met BoekStart

Gepubliceerd op: 7 november 2022 13:05

Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig zijn om de kwaliteit van het BoekStartprogramma te vergroten? In het opleidingsoverzicht presenteren we alle mogelijkheden om je als medewerker binnen BoekStart verder te professionaliseren. Het overzicht laat zien welke onderwerpen er zijn, in welke scholing deze aan bod komen en hoe intensief dit gebeurt.

Nieuwe leervragen
Binnen het programma BoekStart krijgen bibliotheekprofessionals bij doorontwikkeling in de praktijk nieuwe leervragen. In de groeiende samenwerking met pm’ers in het kinderdagverblijf of met ouders binnen de aanpak BoekStartcoach ontstaat er behoefte aan scholing rond nieuwe thema’s en onderwerpen.
Eerst de basis, daarna verdiepen
De opleiding Leesconsulent BoekStart vormt de basis. Daarna kun je je verder verdiepen via aanvullende trainingen en modules al naar gelang je leervragen. Het stapelen van scholingen zorgt voor complete kennis en vergroot de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Daarmee vergroot je de impact en kwaliteit van je werk.


Train-de-trainer
Naast het aanbod om primair je eigen kennis te vergroten is er ook een train-de-traineraanbod. Daarmee vergroot je vanuit de Bibliotheek de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerker rond voorlezen of werken met digitale prentenboeken.


Leren en ontwikkelen
Het is belangrijk dat de keuze van je persoonlijke professionele ontwikkeling aansluit bij de koers die de Bibliotheek met het programma BoekStart voor ogen heeft en bij de visie van de Bibliotheek op het leren en ontwikkelen van haar personeel.

Het overzicht Opleidingen BoekStart is te vinden in de toolkit Expertise/Bibliotheek.

Ga naar de toolkit Expertise/Bibliotheek