Meer schermtijd, minder tijd voor ouder-kind-praat

Gepubliceerd op: 9 april 2024 11:20

Het bieden van schermtijd bij peuters in Australiƫ vermindert het aantal woorden dat ouders in bijzijn van hun peuter spreken, het aantal vocalisaties dat het kind maakt, en het aantal ouder-kind-gesprekjes. Op 3-jarige leeftijd misten kinderen zo 1.139 woorden, 843 vocalisaties en 194 gesprekjes.

Peuters missen wel 1.000 woorden per dag door schermgebruik. Voor het onderzoek Screen Time and Parent-Child Talk When Children Are Aged 12 to 36 Months werd op verschillende leeftijden geanalyseerd hoeveel minuten peuters werden blootgesteld aan schermtijd, hoeveel woorden volwassenen in hun nabijheid spraken, hoeveel vocalisaties de peuters zelf maakten en hoeveel ouder-kind-gesprekken er plaatsvonden.

De onderzoekers volgden tussen 2018 en 2021 220 gezinnen in Australiƫ. Op de leeftijden van 12, 18, 24, 30 en 36 maanden werd de kinderen gedurende een dag een apparaat omgehangen dat elektronische geluiden en menselijke stemmen registreerde. Hiermee konden de onderzoekers het aantal minuten schermtijd binnen drie meter van het kind vaststellen, evenals het aantal woorden dat volwassenen in de buurt van het kind spraken, het aantal vocalisaties van het kind en het aantal interacties tussen ouder en kind.

De effecten van schermtijd verschillen per leeftijd en uitkomst. De effecten lijken het grootst te zijn met 36 maanden. Zo spreken volwassenen 6.6 woorden minder per minuut schermtijd tegen het kind, maakt het kind 4.9 vocalisaties minder en vindt er 1.1 gesprek minder plaats. Op basis van hun gemiddelde schermtijd van 172 minuten per dag zouden peuters op die leeftijd 1.139 woorden, 843 vocalisaties en 194 gesprekken per dag missen.

Lees meer: Scientias.nl.

Bron: NCJ