Leesbevordering op het consultatiebureau in combinatie met BoekStartcoach een succes

Gepubliceerd op: 10 juli 2024 08:00

Evaluatie van een in 2022 gestarte pilot van Lezen op Recept, een aanpak in leesbevordering voor kinderen van 0-4 jaar, levert positief resultaat op. Lezen op Recept, gebaseerd op effectief Amerikaans voorbeeld, moedigt ouders aan tot talige interactie met hun baby door jeugdartsen en -verpleegkundigen hen over het belang daarvan te informeren. Ouders die meededen aan de pilot reageerden positief en maakten vaker de stap naar de Bibliotheek. Tijdens de pilot werd de voorlichting op het consultatiebureau gecombineerd met de Boekstartcoach.

Lezen op Recept draait om het informeren en instrueren van ouders, en het helpen creëren van een taalrijke omgeving door onder andere het meegeven van boekjes. De pilot startte in 2022 op een consultatiebureau van Thuiszorg West-Brabant. De positieve evaluatie is op basis van de eerste 18 maanden van de pilot. 

Arts Maatschappij en Gezondheid/jeugdarts Bao Chau Andriese was de drijvende kracht achter de pilot en stimuleerde haar team om mee te doen. ‘We zien dat in Bergen op Zoom veel kinderen een VVE-indicatie krijgen en dat het percentage laaggeletterden hoger is dan het landelijk gemiddelde. We moeten ouders eerder en beter ondersteunen en voorlichten over een taalrijke thuisomgeving,’ zegt Chau Andriese. 

500 kinderen bereikt 
Geïnterviewde ouders van de bijna 500 bereikte kinderen reageerden positief, zo blijkt uit evaluatie. Zo reageerden veruit de meeste ouders goed op de voorlees-adviezen van jeugdartsen en -verpleegkundigen. Ze gaven aan de voorlichting nuttig te vinden. Ook kon worden vastgesteld dat ouders vaker de stap zetten naar de Bibliotheek. Velen van hen wisten niet dat voorlezen vanaf de babyleeftijd mogelijk is. 

Lezen op Recept kracht bijgezet door BoekStart  
De aanpak van Lezen op Recept werd binnen de pilot gecombineerd met die van BoekStart. De Bibliotheek richtte op het consultatiebureau de leesomgeving in en bood scholing aan het JGZ-team. De BoekStartcoach van de Bibliotheek nam plaats in de wachtruimte en sprak met ouders voor of na het contact met de jeugdarts of -verpleegkundigen. 

Vroeg begonnen, veel gewonnen 
De positieve resultaten van Lezen op Recept sluiten aan bij aanbevelingen van onderzoek naar BoekStart. In dat onderzoeksrapport, Vroeg begonnen, veel gewonnen, wordt gepleit voor nauwere samenwerking met de JGZ. De resultaten van Lezen op Recept bevestigen dan ook dat er winst te behalen is wanneer leesvoorlichting een deel wordt van het gesprek over de gezondheid van het kind.    

In september publiceert Stichting Lezen een implementatiemodel gemaakt door Sardes voor de werkwijze van Lezen op Recept. Deze zal gratis toegankelijk zijn voor gemeenten, JGZ- organisaties en bibliotheken die de aanpak willen adopteren.