Aanbevelingen bij de landelijke analyse Monitor BoekStart in de kinderopvang 2021

Gepubliceerd op: 3 november 2022 11:41

De Monitor BoekStart, die vanuit de Bibliotheek wordt afgenomen in de kinderopvang, meet het voorleesklimaat in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In de landelijke analyse worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken en de meest opvallende uitkomsten van de laatste meting. Bij de landelijke analyse zijn aanbevelingen opgesteld voor de Bibliotheek en de kinderopvang.

Sinds 2015 voert DESAN Research Solutions in opdracht van Stichting Lezen de Monitor BoekStart uit. De deelname aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang is weer toegenomen, zo blijkt uit de landelijke analyse. Aan de meting over 2021 hebben 972 locaties meegedaan. Dat is goed nieuws, want met de uitkomsten kunnen we er samen voor zorgen dat de kwaliteit van de aanpak in de kinderopvang verbetert.

Op basis van de landelijke analyse van de Monitor BoekStart zijn door het SPN kernteam 0-12 (BoekStart) aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de Bibliotheek en met betrekking tot de kinderopvang.

Meer informatie over de Monitor BoekStart