Over BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderingsprogramma voor de kinderopvang. Het is een uitbreiding van BoekStart, om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

BoekStart in de kinderopvang

Voor bibliotheken die BoekStart in de kinderopvang goed vorm willen geven, is er een Basisdocument, een Beleidsdocument voor directie en MT en zijn er randvoorwaarden geformuleerd. 

Naar de Toolkit

BoekStart-BoekenPret

BoekStart-BoekenPret richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar (ouders en kinderen) en de professionals om hen heen. De aanpak en materialen zijn specifiek ontwikkeld voor gezinnen zonder (voor)leestraditie. Lees meer.


 

De Voorleesvogel

Via De Voorleesvogel worden via de kinderopvang boeken dichtbij ouders en kinderen gebracht. Zo worden ouders geïnformeerd en enthousiast gemaakt om hun kind thuis voor te lezen en dit te blijven doen. De Voorleesvogel biedt een Prentenboekenadvieslijst met boeken speciaal geselecteerd voor laagtaalvaardige ouders en peuters van 2 tot 4 jaar.
Voor de Bibliotheek is een Handleiding ontwikkeld. 

 

Boekideeën voor pedagogisch medewerkers

Bij de leesbevorderende activiteiten op de groep staan het voorlezen en het werken met boeken centraal: dagelijks voorlezen en praten over boeken. Om dit te ondersteunen zijn er BoekStart-Boekideeën voor 0-2+: verschillende activiteiten met een goed gekozen prentenboek als uitgangspunt. Elk kwartaal komen er vier nieuwe Boekideeën bij.

Breng bij de kinderopvang de Boekideeën onder de aandacht. Dat kan bijvoorbeeld door:
- per kwartaal pakketjes leveren met de geprinte Boekideeën en de bijbehorende boeken
- bij boekentips in bijvoorbeeld de nieuwsbrief voor de kinderopvang juist de boeken tippen waarvan een Boekidee is, met een link
- bij collectieadvies juist de boeken adviseren waarvan er een Boekidee is