Mediaopvoeding

Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met verschillende media. Met en zonder scherm. Hoe zorgen we samen voor balans? Mediaopvoeding is belangrijk. Het is de taak van volwassenen om kinderen te leren om te gaan met analoge én digitale media. Balans is daarbij het toverwoord.

Op zeer jonge leeftijd richt mediaopvoeding zich vooral op het aanbieden van analoge media. Mediaopvoeding begint al met het aanbieden van een knisperboekje en het geven van het goede voorbeeld door bewuste keuzes te maken in je eigen mediagebruik.

Naarmate kinderen ouder worden kunnen naast prentenboeken en het zingen van en luisteren naar liedjes ook andere vormen van media worden ingezet. Denk aan het kijken en luisteren naar geanimeerde prentenboeken en digitale voorleesfilmpjes. Belangrijker nog is het leggen van de link met het spelen. Met en zonder scherm. Kinderen ontwikkelen zich immers vooral door (vrij) spel en échte ervaring. 

Wil je weten hoe je dit aanpakt? Klik hier!

Onder mediaopvoeding verstaan we dát deel van de opvoeding dat erop gericht is kinderen bewust en selectief met het media-aanbod te laten omgaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten.
- Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) -

Zo zet je MediaDiamant in

Mediaopvoeding