Over BoekenPret

In het begin van de jaren negentig trok de rijksoverheid zich de zorg voor de ‘ontlezing‘ aan. Twee belangrijke aandachtspunten werden genoemd:
1. iedere generatie opnieuw moet gestimuleerd worden het plezier van het lezen te ontdekken
2. leesbevordering is een zaak van lange adem.
Sardes kreeg de opdracht drie projecten (BoekenPret, Fantasia en Sirene) tot ontwikkeling te brengen. Omdat de uitwerking van de projecten echt op praktijkervaringen gestoeld moest zijn werd met proeflocaties met veel ervaring op het gebied van onderwijsvoorrangsbeleid gewerkt.

Voor BoekenPret werd al snel duidelijk dat wanneer je het lezen wilt bevorderen in gezinnen waar weinig tot geen leescultuur bestaat, er vooral aan de gewoontes in het gezin gewerkt moet worden. Hoe ontstaat affiniteit met boeken en boekjes, met tijdschriften, met kranten? Door met een zekere regelmaat leuke en plezierige ervaringen met lezen op te doen. Dus werd een systeem bedacht en uitgeprobeerd waarin al vanaf het moment dat baby‘s drie maanden oud zijn aandacht aan lezen wordt besteed. Door in het bad met badboekjes te spelen, door een knisperboekje te ontwikkelen, door een spiegelboekje in het pakket op te nemen, door liedjes en versjes te selecteren, door bezoeken aan de bibliotheek en de boekhandel te organiseren. En vooral door dit voor de jonge ouders zo te structureren dat er bijna als vanzelf plezierige ervaringen met de jonge kinderen opgedaan worden. Eerst in de allerjongste leeftijd, met hulp van het consultatiebureau, later, als de kinderen naar bijvoorbeeld de peuterspeelzaal gaan, door de peuterjuffen. Want dat nodigt uit tot meer en motiveert de ouders het meest: een plezierige ervaring, in dit geval met lezen en voorlezen.

Voor de gestructureerde aanpak is een goede organisatie nodig. Een belangrijk onderdeel van BoekenPret is dan ook de plaatselijke samenwerking tussen de instellingen die de uitvoering van BoekenPret moeten verzorgen. De openbare bibliotheek, het consultatiebureau, de peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen, soms al de basisscholen, het welzijnswerk en niet te vergeten de gemeente.

Een nieuwe impuls tot stimulering van (voor)lezen bij zeer jonge kinderen werd in 2008 gestart onder de titel BoekStart. Basisuitgangspunten daarvan sluiten uitstekend aan bij BoekenPret. Richt BoekStart zich op alle nieuwe ouders dan laat de aanpak van BoekenPret zien hoe juist de ouders met weinig tot geen leestraditie benaderd en betrokken kunnen worden.

Nu worden beide programma’s als aanvullend ingezet en de materialen die ontwikkeld zijn eveneens. De Handleidingen BoekenPret zijn als archief hier te raadplegen.
Alle cursusmaterialen, zowel de word-documenten als de PowerPoints zijn vrij te gebruiken. Jaarlijks vindt een nieuw aanbod van Centrale prentenboeken met bijbehorend Speelontdekboek plaats. Met ingang van 2015 zijn de Speelontdekboeken voor thuis nog beter toegerust voor gezinnen zonder leestraditie.

Jaarlijks vindt een nieuw aanbod van Centrale Prentenboeken met bijbehorend Speelontdekboek plaats. Met ingang van 2015 zijn de Speelontdekboeken voor thuis nog beter toegerust voor gezinnen zonder leestraditie.

BoekStart BoekenPret logo