Tips

Hieronder vind je tips voor het organiseren van een geslaagde ouderbijeenkomst in jouw Bibliotheek:

Wanneer en hoe vaak

* Regelmaat: zorg voor een vast moment waarop ouders met hun kindje in de Bibliotheek terecht kunnen. Frequentie is belangrijk. Eens in de maand of zelf eens in de week.

* Goed moment: de ochtend is beter in verband met het slaapje. Op zaterdagochtend kunnen ook vaders komen.

* Laat een ouderbijeenkomst altijd doorgaan, ook al zijn er maar twee deelnemers. Zeker in het begin zal de opkomst niet zo groot zijn. Houd vol. Spreek met ouders af dat ze terugkomen, creŽer zo een clubje.

* Maak ouderbijeenkomsten structureel door ze op te nemen in beleid/jaarkalender.

Samenwerking

* Werk samen: zoek partners voor wie het ook interessant is om met deze ouders in contact te komen. Bijvoorbeeld consultatiebureaus die voorlichting willen geven aan jonge ouders.

Kosten

* Houd het eenvoudig: het hoeft niet veel geld te kosten. Organiseer de bijeenkomst tijdens openingstijden en werk samen met vrijwilligers. Je hoeft geen heel programma in elkaar te zetten, als je er maar bent voor de ouders.

* Een budget is altijd nodig. Ook al is de activiteit/gastspreker gratis, er zijn altijd onkosten: voor de koffie/thee, voor een attentie voor de gastspreker (bos bloemen, een boek(enbon), wijn) en het verstrekken van een reiskostenvergoeding.

* Denk aan een uitruil van diensten om de kosten te drukken. Iemand die bijvoorbeeld cursussen babymassage geeft, wil voor uitbreiding van de klantenkring vast wel eens een ochtend voor niets een inleiding komen geven.

* Denk aan sponsoring: een plaatselijke winkel of supermarkt (Albert Hein ‘let op de kleintjes!’) en clubs als de Lions of de Rotary.

* Zoek vrijwilligers en wees hierin proactief. Zoek contact met bijvoorbeeld een SPW-opleiding of een Pabo. Benader mensen die je geschikt lijken om als voorleesdeskundige op een inloopochtend aanwezig te zijn.

Doelgroep

* Bedenk goed welke groepen ouders je wilt bereiken en waar die te vinden zijn. Stem je werving daarop af en maak je daar bekend.

* Onderhoud goed contact met centra voor inburgering. Zij kunnen ouders werven en weten welke momenten handig zijn voor deze doelgroep om langs te komen in de Bibliotheek. Hieraan kunnen ook gezamenlijke activiteiten gekoppeld worden.

* Houd het laagdrempelig. Doe bijvoorbeeld met allochtone ouders / laaggeletterden een spelletje als Memory; een plaatje kan iedereen ‘lezen’.

* Richt je niet alleen op kansarmen of laaggeletterden. Ook het stimuleren van ouderbetrokkenheid van hoogopgeleiden is zinvol. Zij denken het vaak allemaal wel te weten, of denken geen tijd te hebben met hun kinderen en boeken bezig te zijn.

Doelgroep bereiken

* Direct mail werkt goed: let op dat bij het invullen van de waardebon het mailadres goed leesbaar wordt ingevuld.

* Houd een kleine enquÍte onder ouders: waaraan bestaat behoefte, op welk tijdstip, welke thema’s spreken aan…

* Maak foto's en mail deze na afloop rond aan de bezoekers. Zo bind je ouders en kun je hen meteen wijzen op / uitnodigen voor de volgende activiteit.

* Denk aan speciale doelgroepen, zoals tienermoeders met risicobaby’s

Aanpak

* Spreek met de gastspreker de bijeenkomst van te voren door, zodat je weet wat je kunt verwachten en diegene op zijn/haar beurt weet wat er verwacht wordt.

* Maak de groep niet te groot om persoonlijk contact te kunnen hebben met alle ouders. Houd collega’s/vrijwilligers standby voor een onverwacht grote opkomst. Organiseer bij veel aanmeldingen een tweede bijeenkomst.

* Gastvrijheid: zorg voor soepstengels en koekjes, limonade en een kopje koffie en thee. Zet dit op hoge tafels.

* Een groot kleed, dat speciaal neergelegd kan worden, is praktisch en prettig. Bovendien staat het leuk.

* Zorg voor grote kussens als het de bedoeling is dat de ouders met hun baby op schoot op de grond zitten. Zet wel een paar stoelen klaar voor mensen die liever niet op de grond zitten.

* Zet collega’s in, zodat er, zodra de doelgroep binnenkomt, voldoende mensen zijn om iedereen persoonlijk aan te spreken.

* Praat met de ouders en niet tegen de ouders. Laat bijvoorbeeld (een) vrijwilliger(s) de kinderen voorlezen, terwijl de ouders met de professionals kunnen praten. Deze manier van werken wordt vaak als prettiger ervaren dan een plenaire bijeenkomst over een bepaald onderwerp, waarbij er alleen geluisterd kan worden. Dus ook hier: interactief!

* Toon je belangstelling voor elke individuele baby: heb hart voor baby’s!

* Zorg dat er, naast babyboekjes, boeken over het thema aanwezig zijn in een aantrekkelijke presentatie. Bijvoorbeeld bij een spreker uit de gezondheidszorg (jeugd)boeken over naar de tandarts, naar de dokter en bij een diŽtiste jeugdboeken over eten en boeken over gezonde voeding.

* Ook al weten ze niets van voorlezen, betuttel de ouders niet.

* Reserveer tijd voor vragen na afloop: houd de informatie bondig en stort niet teveel tegelijk over de ouders uit. Gelegenheid tot vragen stellen na afloop werkt vaak beter.

Ervaringen delen

* Houd collega’s (maandelijks) op de hoogte van ouderbetrokkenheid en hoe je dat aanpakt.

* Deel ervaringen met andere Bibliotheken.

Ouderbetrokkenheid