BoekStartbrochures

Kunst van Lezen heeft drie brochures over BoekStart ontwikkeld. U kunt de brochures hieronder elektronisch doorbladeren en/of downloaden. Ook kunt u brochures bestellen door een mail te sturen naar: Seher Hazinedar. Graag naam, postadres, titel brochure en aantal (max 10) vermelden. Bibliotheken kunnen de brochures bestellen via de digitale bestellijst, onder 'Voor professionals'.

á

CoverKvL6kl.jpg

Brochure 'BoekStart. Een strategisch verhaal'
Vanaf eind 2008 is het leesbevorderingsprogramma BoekStart ontwikkeld. Doel was om de ‘vergeten’ groep van nul-jarigen en hun ouders in aanraking te laten komen met (het lezen van) boeken en hen er samen van te laten genieten. Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken mee. De komende jaren wordt BoekStart verder ge´mplementeerd in de kinderopvang. Om verder succes te verkrijgen en te behouden, zal de continu´teit gewaarborgd moeten worden. Borgen in beleid van zowel de Bibliotheek als in dat van de samenwerkingspartners en verankering in een structureel netwerk, zijn de sleutels tot succes. De Bibliotheek zal zelf de ingeslagen weg moeten continueren. De geboden informatie in deze brochure is hiertoe uitgangspunt en handreiking.
Meer voorlezen, beter in taal

Brochure 'Meer voorlezen, beter in taal' van Kees Broekhof & Maryse Nijhof-Broek (Sardes, update september 2017)
Deze brochure beschrijft hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen be´nvloedt. Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling wisten we natuurlijk al lang. Maar voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kunnen praten? Ook dat blijkt een gunstig effect op de taalontwikkeling te hebben. Deze brochure gaat in op het belang van mondelinge taal in de thuisomgeving van jonge kinderen en laat zien hoe boeken de taalomgeving in het gezin kunnen verrijken. In dat kader wordt verwezen naar BoekStart. Wetenschappelijke studies naar de effecten van voorlezen worden beknopt besproken.


BoekStart in de kinderopvang, mei 2015

Brochure 'BoekStart in de kinderopvang' van Marleen Kieft (Oberon, mei 2015)
Deze brochure beschrijft aan de hand van voorbeelden en verhalen uit Den Haag, Goes en Nijkerk hoe een structurele en nauwe samenwerking is ontstaan tussen Bibliotheek, kinderopvang en gemeente. Hun praktijkervaringen vormen een bron van informatie en inspiratie voor andere Bibliotheken en kindercentra in Nederland.