KLIK HIER VOOR EEN TOTAALOVERZICHT VAN ALLE TRAININGEN.

Voorleesco÷rdinator kinderopvang

Voor de Bibliotheek

De trainingen voorleesco÷rdinator en interactief voorlezen zijn ontwikkeld op twee niveaus:

 1. Train de trainer: opleiding waarbij Bibliotheekspecialisten getraind worden om pedagogisch medewerkers van kinderopvanginstellingen op te leiden;
 2. De uiteindelijke training voor pedagogisch medewerkers.

De train de trainercursus Interactief voorlezen en de train de trainercursus Voorleesco÷rdinator worden twee keer per jaar landelijk aangeboden. De werving van toekomstige trainers verloopt via de PSO. De training richt zich op hbo-geschoolde Bibliotheekmedewerkers die voldoende trainingservaring hebben en bekend zijn met BoekStart voor baby's en BoekStart in de kinderopvang. Mail voor meer informatie Barbara Berends van Stichting Lezen.

Voor de kinderopvang

1. Training voorleesco÷rdinator

De training leidt pedagogisch medewerkers op tot voorleesco÷rdinator. Met een voorleesco÷rdinator op het kinderdagverblijf / peuterspeelzaal of voorschool is het voorleesbeleid goed geborgd.

Doelgroep: pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen instelling.
Kennis: de deelnemers beschikken na afloop van de training over basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot vierjarigen.
Vaardigheden: de deelnemers zijn na afloop van de training in staat om:

 • In samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie) het (voor)leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie
 • Praktische uitvoering te geven aan dit beleid
 • Collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling
 • Ouders te informeren (en te enthousiasmeren)
 • Een samenwerkingsverband met de Bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen in de eigen regio op te zetten.

Aantal dagdelen: drie dagdelen en een terugkombijeenkomst op een later moment.
De training kost ongeveer € 200,- per deelnemer.

Er is een folder verkrijgbaar: Training voorleesco÷rdinator - Scholing voor pedagogisch medewerkers. Klik hier voor de digitale versie (februari 2014). U kunt deze folders tegen verzendkosten hier bestellen.

2. Training interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0-4 jarigen

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool, die werken met kinderen van 0-4 jaar.

Inhoud
De pedagogisch medewerkers:

 • krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4 jarigen
 • leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten hoe ze daar adequaat op kunnen reageren
 • leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken
 • kunnen het voorlezen goed organiseren.

De training bestaat uit twee bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1 (0-2 jaar)

 • Kennismaking en warming-up
 • Filmfragmenten 0-2 jaar: interactief voorlezen met baby en dreumes
 • Interactief voorlezen van babyboekjes en dreumesboekjes
 • Het organiseren van interactief voorlezen met baby en dreumes

Bijeenkomst 2 (2-4 jaar)

 • Openingsverhalen
 • Filmfragmenten 2-4 jaar: interactief voorlezen met peuters
 • Interactief voorlezen van peuterboeken
 • Het organiseren van interactief voorlezen met peuters

De deelnemers ontvangen na afloop van de training een BoekStartcertificaat.

De provinciale BoekStartco÷rdinatoren kunnen u in contact brengen met gecertificeerde trainers.

Uitbreiding en verdieping training Interactief voorlezen in de kinderopvang
Module 1 - Taalaanbod: Wat zeg je en hoe zeg je het
Module 2 - Taalaanbod: Hoe leg je het uit

Korte modules van drie kwartier Ó een uur bieden uitbreiding en verdieping van de training Interactief voorlezen. De modules kunnen in diverse settings worden uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens een overleg met voorleesco÷rdinatoren en pedagogisch medewerkers, een terugkom- of een netwerkbijeenkomst, studiedag of inspiratiebijeenkomst. Een belangrijk doel is om het contact met de kinderopvang te continueren door middel van regelmatig aanbieden van deskundigheidsbevordering op een eenvoudige en flexibele manier, aangepast aan de situatie en wensen. De werkvorm is praktisch: in ÚÚn module wordt ÚÚn bepaalde vaardigheid afzonderlijk besproken en praktisch geoefend. Informeer ernaar bij uw provinciale BoekStartco÷rdinator.

3. Training Digidreumes

Digidreumesen helpt digitale media verantwoord, positief en spelenderwijs in te zetten voor jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. Bibliotheekmedewerkers en trainers uit de educatieve infrastructuur kunnen een training volgen om pedagogisch medewerkers te informeren over het belang van mediaopvoeding en hen inspireren om zelf bewust media in te zetten bij het werken met jonge kinderen. Kijk voor meer informatie op digidreumes.nl.

4. Training Kind & Media

Kind & Media is het vervolg op Digidreumes en richt zich op een bredere doelgroep, namelijk alle professionals die werken met jonge kinderen. Het nieuwe platform is door Sardes gelanceerd met een missie: in 2020 hebben alle organisaties die werken met (jonge) kinderen hebben een visie op media. Niet omdat ze per se met digitale media aan de slag moeten op de groep, maar wel omdat professionals die werken met jonge kinderen een rol hebben in de mediaopvoeding.

Naast ondersteuning bij visieontwikkeling en inspiratiebijeenkomsten voor bestuurders en beleidsmakers als de professionals op de groep over het belang van mediaopvoeding en de rol van de professional daarbij, biedt Kind & Media trainingen voor professionals die meer uit Media willen halen. De inzet van de training is het vergroten van de kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers om media op een activerende manier in te zetten in de groep. Beschikbaar zijn: Haal meer uit media voor peuters, Haal meer uit media in de bso en Haal meer uit media met kleuters. Ook is er een masterclass voor professionals op de groep die zich op dit punt nog verder willen specialiseren.

De trainingen Haal meer uit media worden op locatie gegeven door de trainers uit het netwerk van Kind & Media. Dit netwerk bestaat uit enkele gecertificeerde zelfstandige trainers en gecertificeerde bibliotheekmedewerkers die ervaring hebben als trainer Voorleesco÷rdinator of Interactief voorlezen.

Bibliotheekmedewerkers met aantoonbare ervaring kunnen de externe scholingsbijeenkomst volgen om gecertificeerd trainer te worden. Deze training wordt gegeven door Sardes.

Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. door BplusC gecertificeerd voor BoekStart in de Kinderopvang
Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. door BplusC gecertificeerd voor BoekStart in de Kinderopvang