BoekStart in de kinderopvang is leesbevorderingsprogramma voor de kinderopvang. Het is een uitbreiding van BoekStart, om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk. Ook worden de drie educatieve interactievaardigheden van de PM'ers versterkt: tijdens het (interactief) voorlezen zet je de kinderen aan tot nadenken, je legt dingen uit en je laat kinderen op elkaar reageren. Zo’n 1800 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben inmiddels voorlezen een vaste plek kunnen geven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Ook streven zij naar grote ouderbetrokkenheid, het is immers zeer belangrijk dat de ouders thuis ook voorlezen.

Lees hier enkele enthousiaste reacties. Neem contact op met de Bibliotheek voor de mogelijkheden voor jouw kinderopvang.

Kijk hier voor de randvoorwaarden en de aanpak.
Kijk hier voor Beleidsdocument BoekStart in de kinderopvang (voor directie en MT Kinderopvang).
Kijk hier voor de brochure BoekStart in de kinderopvang. Ervaringen uit de praktijk.
Kijk hier voor de uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van BoekStart.

- Nieuwsarchief kinderopvang

Nieuwsbrief BoekStart nr. 4|2018
13-09-2018
Voorleesconsulent in de praktijk | Bibliotheek Emmen
10-09-2018
Sardes-Leespluim voor Die eland is van mij
03-09-2018
BoekStart voor jou! nr. 19 online
03-09-2018
Sardes-Leespluim voor Haren vol banaan
30-07-2018
BoekStart voor jou! nr. 18 online
29-06-2018
Sardes-Leespluim voor Oh!: een boek vol geluid
28-06-2018
Nieuwsbrief BoekStart nr. 3|2018
08-06-2018
Archief