Dankzij een stimuleringssubsidie vanuit het overkoepelende programma Kunst van Lezen (OCW) is er nu meer aandacht voor voorlezen aan baby’s en jonge kinderen. Vanuit de subsidie is er ruimte voor scholing van pedagogisch medewerkers (PM'ers), een mooie boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang. Dit is bedoeld om het leesplezier en de taalontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar) te bevorderen. Ook worden de drie educatieve interactievaardigheden van de PM'ers versterkt: tijdens het (interactief) voorlezen zet je de kinderen aan tot nadenken, je legt dingen uit en je laat kinderen op elkaar reageren.
Zo’n 800 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben inmiddels voorlezen een vaste plek kunnen geven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Ook streven zij naar grote ouderbetrokkenheid, het is immers zeer belangrijk dat de ouders thuis ook voorlezen.

Lees hier enkele enthousiaste reacties. Een mogelijke subsidie loopt via de Bibliotheek.

Kijk hier voor de randvoorwaarden en de aanpak (mrt 2014).
Kijk hier voor Beleidsdocument BoekStart in de kinderopvang (voor directie en MT Kinderopvang, mrt 2014).
Kijk hier voor de brochure BoekStart in de kinderopvang. Ervaringen uit de praktijk (mei 2015).
Kijk hier voor de uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van BoekStart.

- Nieuwsarchief kinderopvang

Nieuwe folder Peuters houden van boeken
15-11-2017
Nieuwsbrief BoekStart nr. 5|2017
09-11-2017
Nominaties BoekStart babyboekje bekend
03-11-2017
Peuter in Zicht geheel vernieuwd!
01-11-2017
KIDDO-Leespluim voor Het monsterbonsterbulderboek
01-11-2017
Nieuwe BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken 2017
05-10-2017
BoekStart voor jou! 15 online
02-10-2017
KIDDO-Leespluim voor Nu!
29-09-2017
Archief