Dankzij een stimuleringssubsidie vanuit het overkoepelende programma Kunst van Lezen (OCW) is er nu meer aandacht voor voorlezen aan baby’s en jonge kinderen. Vanuit de subsidie is er ruimte voor scholing van pedagogisch medewerkers (PM'ers), een mooie boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang. Dit is bedoeld om het leesplezier en de taalontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar) te bevorderen. Ook worden de drie educatieve interactievaardigheden van de PM'ers versterkt: tijdens het (interactief) voorlezen zet je de kinderen aan tot nadenken, je legt dingen uit en je laat kinderen op elkaar reageren.
Zo’n 800 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben inmiddels voorlezen een vaste plek kunnen geven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Ook streven zij naar grote ouderbetrokkenheid, het is immers zeer belangrijk dat de ouders thuis ook voorlezen.

Lees hier enkele enthousiaste reacties. Een mogelijke subsidie loopt via de Bibliotheek.

Kijk hier voor de randvoorwaarden en de aanpak (mrt 2014).
Kijk hier voor Beleidsdocument BoekStart in de kinderopvang (voor directie en MT Kinderopvang, mrt 2014).
Kijk hier voor de brochure BoekStart in de kinderopvang. Ervaringen uit de praktijk (mei 2015).
Kijk hier voor de uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van BoekStart.

- Nieuwsarchief kinderopvang

Praktijkvoorbeeld de Bibliotheek KopGroep Bibliotheken
23-06-2017
Monitor BoekStart in de kinderopvang 2017 afgerond
21-06-2017
KIDDO-Leespluim voor Heb jij misschien olifant gezien?
01-06-2017
KIDDO-Leespluim voor Wie doet dat toch?
25-04-2017
Uitrol BoekStart in de kinderopvang gemeentebreed in Katwijk
24-04-2017
BoekStart in de kinderopvang organisatiebreed
23-04-2017
Onderzoek naar Voorlezen in de kinderopvang
20-04-2017
Nieuwsbrief BoekStart nr. 2|2017
20-04-2017
Archief