Over Boekstart

BoekStart voor baby’s is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong (op school) waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren: het versterkt de band tussen ouder en kind. BoekStart laat ouders en hun jonge kinderen ervaren hoe leuk samen lezen is!

BoekStart in de Bibliotheek
Ouders met baby’s van ca. vier maanden krijgen van de gemeente of het consultatiebureau een uitnodiging om een BoekStartkoffertje op te halen in de plaatselijke Bibliotheek. In het koffertje zit alles wat je nodig hebt om met voorlezen te beginnen: een stoffen boekje, een boekje met cd – want ook het zingen van liedjes hoort erbij – en informatie en voorleestips. In de Bibliotheek is een aantrekkelijke BoekStarthoek ingericht, compleet met box en een uitgebreide collectie babyboekjes. Want het is de bedoeling dat ouders met hun baby’s naar de Bibliotheek blijven komen.

Bijna alle Bibliotheken doen mee, dus de kans is heel groot dat er in jouw Bibliotheek al een BoekStarthoek is. De Bibliotheek heeft de taak om de kinderopvang in haar werkgebied op de hoogte te brengen van de werkwijze en de mogelijkheden van BoekStart. Heb jij nog geen informatie gekregen? Neem dan zelf contact op met de Bibliotheek bij jou in de buurt. De Bibliotheek heeft BoekStartkoffers om op de babygroepen te gebruiken en om aan de ouders te laten zien om hen ook over BoekStart te informeren. Een medewerker van de Bibliotheek kan op het kinderdagverblijf aan de hand van filmbeelden over voorlezen aan baby’s en jonge kinderen komen vertellen. Zo’n bijeenkomst kan voor pedagogisch medewerkers georganiseerd worden, maar ook op een ouderavond.

BoekStart in de kinderopvang
Dankzij een stimuleringssubsidie vanuit het overkoepelende programma Kunst van Lezen (OCW) is er nu meer aandacht voor voorlezen aan baby’s en jonge kinderen. Vanuit de subsidie is er ruimte voor scholing van pedagogisch medewerkers, een boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang. Zo’n 1800 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben inmiddels voorlezen een vaste plek kunnen geven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Lees hier enkele enthousiaste reacties. Een mogelijke subsidie loopt via de Bibliotheek. Kijk hier voor de randvoorwaarden en de aanpak.
Meer over de inhoud en de opbrengsten van BoekStart in de kinderopvang lees je in het Beleidsdocument BoekStart in de kinderopvang (voor directie en MT Kinderopvang, maart 2014).

Wat houdt BoekStart in de kinderopvang in?
Binnen BoekStart in de kinderopvang zijn zes elementen van belang:
- in samenwerking met de Bibliotheek wordt gezorgd voor een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang
- in samenwerking met de Bibliotheek wordt een startcollectie geschikte boekjes opgebouwd
- de deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd
- ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend raken met de mogelijkheden van de Bibliotheek. Elk kwartaal verschijnt BoekStart voor jou! om door te sturen aan ouders, met tips over de nieuwste boekjes, voorlezen en multimedia.
- voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan (via www.leesplan.nl) in het beleid
- er wordt samengewerkt met partners in een leesbevorderingsnetwerk. Behalve aan de Bibliotheek valt te denken aan jeugdgezondheidszorg en gemeente.

Waarom BoekStart in de kinderopvang?
Per 1 augustus 2010 werd de wet OKE van kracht: Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. Op basis hiervan wordt van de kinderopvang, naast verzorging, ook een opvoedende rol verlangd, waarbij ook aandacht voor de taalontwikkeling hoort. Voorlezen en werken met boeken dragen er in belangrijke mate toe bij om de vier basisdoelen van Riksen-Walraven te verwezenlijken. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Kijk hier voor een leuke voorleesactiviteit in de kinderopvang.