Artikelen

Naast artikelen over leesbevordering, voorlezen en taalontwikkeling ook specifieke vakinformatie uit de jeugdgezondheidszorg.

Taalnota Van brabbelen tot spreken

ActiZ heeft samen met bureau Sardes de taalnota “Van brabbelen tot spreken” uit 2002 geactualiseerd, vanwege de politieke belangstelling voor taalstimulering vanuit het consultatiebureau en de nieuwe ontwikkelingen op taalgebied in de jeugdgezondheidszorg. Deze nota biedt professionals in de gezondheidszorg een gemeenschappelijk uitgangspunt en maakt de taalactiviteiten van de jeugdgezondheidszorg inzichtelijk. Download deze nota.

Standpunt RIVM Signaleren van taalachterstanden door de jeugdgezondheidszorg

In dit document wordt aangegeven op welke wijze taalachterstanden door de jeugdgezondheidszorg gesignaleerd kunnen worden totdat een gevalideerde methode beschikbaar is of een methode waarover consensus is.