Praktijkvoorbeeld Bibliotheek Waterland 13-12-2017

Claire Beversen, werkzaam als accountmanager voorschoolse periode bij Bibliotheek Waterland, is tijdens haar studie (Universitaire Pabo en Pedagogische wetenschappen) begonnen als vrijwilliger bij de VoorleesExpress. Inmiddels is ze als accountmanager Educatie betrokken bij het aansluiten van 11 nieuwe VVE locaties bij BoekStart in de kinderopvang, in maar liefst drie verschillende gemeenten: Purmerend, Landsmeer en Edam- Volendam. Enthousiast vertelt zij over de positieve reacties die zij krijgt van pedagogisch medewerkers over BoekStart in de kinderopvang. Niet alleen daar, maar ook bij het CJG en de consultatiebureaus die zij benadert, merkt zij hoe belangrijk professionals het vinden om te werken aan taal- en leesbevordering. Hierdoor wordt het netwerk steeds groter, weten partners elkaar te vinden en versterken zij elkaar. Ook binnen de Bibliotheek werken de verschillende projecten goed samen: bij BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school worden laagtaalvaardige gezinnen verwezen naar de VoorleesExpress, binnen de VoorleesExpress worden ouders verwezen naar het NL plein (Taalhuis) en andersom. Er wordt nu gewerkt aan het opzetten van een VoorleesExpress plus, waarbij ouders, met inzet van een Taalcoach, met elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s binnen de school en daarmee de Nederlandse taal leren, zodat zij hun kinderen beter kunnen begeleiden. Zo komen alle lijnen bij elkaar en is er sprake van synergie, binnen en buiten de Bibliotheek.

Bibliotheek Waterland is in 2012 al gestart met BoekStart in de kinderopvang en heeft met subsidie van Kunst van Lezen in de afgelopen jaren al 15 voorschoolse instellingen hierbij betrokken, in vier verschillende gemeenten. Het contact met de gemeente loopt via de afdeling onderwijs en hoewel de Bibliotheek geen extra subsidie krijgt voor BoekStart in de kinderopvang, zijn de ambtenaren wel heel betrokken bij dit onderwerp.

De locaties die nu mee gaan doen met BoekStart in de kinderopvang krijgen een mooi pakket aangeboden:

• trainingen voor de voorleescoŲrdinator en alle pedagogisch medewerkers,
• een budget om te investeren in de collectie en de inrichting,
• advies bij het saneren en collectioneren,
• deelname aan de Monitor,
• en ondersteuning bij het betrekken van ouders bij de leesontwikkeling van hun kind.

Met BoekStart in de kinderopvang wordt een gezamenlijk leesbevorderingplan opgesteld die mede de basis vormt voor een duurzame en structurele samenwerking tussen de kinderopvang en de Bibliotheek, waarbij de kinderopvang gebruik maakt van het aanbod van de bibliotheek. Voor meer informatie: Claire Beversen, accountmanager voorschoolse periode Bibliotheek Waterland.

Praktijkvoorbeeld Waterland 2017.jpg

VoorleescoŲrdinatoren van voorschoolse instellingen die de training in 2017 hebben afgerond en trots zijn op hun diploma.

Terug naar het overzicht