Van Monitor resultaten naar activiteitenplan met de BoekStart Praatplaat 13-12-2017

Na de Praatplaat die te gebruiken is bij de Monitorgesprekken met het primair onderwijs is in dezelfde stijl de BoekStart Praatplaat ontwikkeld voor gesprekken over de Monitor in de kinderopvang. Effectief samenwerken begint met een doordacht plan. Met de Praatplaat kan je het monitor-/leesplangesprek gestructureerd voeren.

Zo kan de Bibliotheek samen met de kinderopvang op een gestructureerde manier aan de slag met de resultaten uit de Monitor. Aan bod komen dan zaken als: met welke landelijke campagnes wordt er meegedaan, wat biedt de Bibliotheek, wat heeft de kinderopvang nodig en welke voorleesactiviteiten verdienen in ieder geval aandacht. Met de Praatplaat kan je zelf accenten leggen, eigen aanbod toevoegen of zaken weglaten, terwijl wel alle bouwstenen aan bod komen en onderwerp van gesprek zijn. Daarmee biedt de Praatplaat inspiratie voor activiteiten en werkvormen en tegelijkertijd houvast bij het gesprek met de kinderopvang.

Praatplaat en leesplanproces Monitor BoekStart

Terug naar het overzicht