Opleiding Voorleesconsulent van start gegaan 31-05-2018

De eerste deelnemers hebben de nieuwe opleiding Voorleesconsulent met succes afgerond. Op 30 mei namen zij hun certificaat in ontvangst. Na de zomer wordt de opleiding opnieuw aangeboden: de eerste data zijn bekend en de inschrijving is geopend.

Leesconsulenten zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling en kwaliteit van BoekStart in de kinderopvang. Om te zorgen dat Bibliotheken nog betere afspraken kunnen maken met de kinderopvang over de continuering van het programma, is de opleiding Voorleesconsulent ontwikkeld. De opleiding is gericht op Leesconsulenten met de doelgroep 0-4 jaar of 0-12 jaar in hun takenpakket.

Dit voorjaar is Kunst van Lezen gestart met een pilot van de opleiding. Op 4 en 25 april en 30 mei vonden de trainingsdagen plaats bij de Volksuniversiteit Utrecht onder begeleiding van docenten Karien van Buuren en Jolien Hesselberth. De reacties van de deelnemers zijn positief:

'Voor als je echt met een gevulde rugzak aan de slag wilt in de kinderopvang'

'Inspirerende cursus met veel ruimte voor uitwisseling'

'Goede combinatie van theorie en praktijk met leuke vernieuwende werkvormen'

De bouwstenen van BoekStart vormen de rode draad tijdens de driedaagse opleiding en de trainingsopdrachten zijn gekoppeld aan de eigen praktijk van de deelnemers.

De opleiding Voorleesconsulent wordt opgenomen in het landelijke opleidingsaanbod. De eerste nieuwe data staan gepland in het najaar van 2018.
Klik hier voor meer informatie over het programma, data en inschrijving.

Eerste deelnemers opleiding Voorleesconsulent

Terug naar het overzicht