Dinsdag 6 maart 2018: Monitordag BoekStart-dBos PO 13-12-2017

Begin maart zijn de monitorresultaten basisonderwijs bekend van de meting 2017. Daarbij groeien kinderopvang en basisscholen steeds dichter naar elkaar toe. Een uitstekend moment voor een gezamenlijke Monitordag, waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden van de monitorresultaten bij een ge´ntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school. Op deze Monitordag besteden we in deelsessies aandacht aan het opstarten van de Monitor BoekStart in de Kinderopvang en de resultaten van de Monitor Bibliotheek op school PO. Samen met Kees Broekhof kijken we plenair naar de ge´ntegreerde aanpak.

Praktische informatie

Datum: 6 maart 2018
Tijd: 10.00 – 15.30 uur (inclusief lunch)
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, Utrecht
Aanmelden: Uiterlijk 16 februari via dit formulier

Deelname aan de Monitordag is gratis en wordt mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen en SPN. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding of vervanging worden reeds gemaakte cateringkosten in rekening gebracht.

Wat levert de Monitordag je op?

Het programma biedt naast praktische informatie over het opstarten van de Monitor, c.q. het bespreken van de resultaten en ruimte voor interactie, ook inspiratie voor het ge´ntegreerd aanpakken van de Monitor in de doorgaande lijn 0-12 jaar. Tijdens de lunch en koffie/thee pauzes is er ruimte om te netwerken. De agenda van deze dag bevat de volgende onderwerpen:

09.30 Inloop met koffie

10.00 Welkom

10.15 Start deelsessies BoekStart in de kinderopvang en Bibliotheek op school PO
BoekStart in de kinderopvang
- Terugblik op vorige meting, informatie over het starten, ervaringen en hulp uitwisselen met name als het gaat over draagvlak creŰren.
•áBibliotheek op school PO
- Terugblik op vorige meting, feedback op de verbeteringen in de nieuwe meting en verdieping op het inzetten van de rapportage voor intern gebruik en richting stakeholders.

12.30 Gezamenlijke lunch

13.30 Plenaire sessie over ge´ntegreerde aanpak Monitor 0-12 met Kees Broekhof en een voorbeeld uit de praktijk

15.00 Afsluiting

Voor wie is deze dag bedoeld

De Monitordag is voor:

• voorleesconsulenten, met en zonder ervaring,
• leesconsulenten en onderwijsspecialisten, die al ervaring hebben met het werken met de monitor en het voeren van gesprekken over leesdoelen en het lees/activiteitenplan
• en voor monitorco÷rdinatoren van bibliotheken en POI's.

Kom je ook?

Meld je dan uiterlijk 16 februari online aan.

NB Verschillende POI’s organiseren in maart ook een terugkomdag of workshop. Deelnemers gaan dan praktisch aan de slag met het analyseren van de monitorresultaten en het formuleren van doelen en activiteiten voor het leesplan en jaarplan van de bibliotheek. Informeer bij jouw POI naar de plannen of mogelijkheden.

BoekStart de Bibliotheek op school

Terug naar het overzicht