DigiStart: wegwijzer in mediawijsheid en mediaopvoeding 0-6 jaar 12-12-2017

In 2016 lanceerde de Koninklijke Bibliotheek (KB) haar visie Mediawijsheid met als pijlers: Wegwijzer, Warenhuis en Werkplaats. In de pijler Wegwijzer nemen mediawijsheid en mediaopvoeding voor de allerkleinsten een belangrijke plaats in. Deze doelgroep omvat niet alleen baby’s, peuters en kleuters, maar ook de jonge ouders en professionals in de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie.

Om mediawijsheid en mediaopvoeding voor 0-6 jaar als onderdeel van de pijler Wegwijzer invulling te geven is de KB samen met het NJi, Boekstart, Bibliotheek VANnU en Bibliotheek Rivierenland een pilot gestart. Er werd gekozen voor de naam DigiStart met als ondertitel 'wegwijzer in mediawijsheid en mediaopvoeding 0 – 6 jaar'. De gekozen naam maakt meteen de verbinding met het programma BoekStart duidelijk.

Doel van de pilot Mediaopvoeding 0-6 jaar:
- ontwikkelen en opstarten van een digitaal en fysiek informatiepunt mediaopvoeding 0 – 6 jaar in de Bibliotheek;
- achterhalen van de behoefte van de ouders middels onderzoek;
- ontwikkelen en uitvoeren van een training mediawijsheid en mediaopvoeding 0-6 jaar voor medewerkers in de Bibliotheek (Back Office en Front Office);
- inpassen van bestaande producten en informatiebronnen, zoals de toolbox van het NJi en de MediaDiamant;
- input voor de gedachtenvorming en bepaling van de Digitale Educatieve Strategie 0 -18 jaar, die wordt ontwikkeld door de KB.

Inspiratiedocument
De pilot is nog niet helemaal afgerond. Het eindresultaat van de ervaringen van de deelnemende bibliotheken wordt in het eerste kwartaal van 2018 verwacht. Echter, de pilot levert nu al zoveel waardevolle informatie op dat besloten is om al in dit stadium een inspiratiedocument samen te stellen ten behoeve van de landelijke uitrol. Het zet bibliotheken aan om zelf aan de slag te gaan en een visie te ontwikkelen rond mediaopvoeding in de Bibliotheek. Daarnaast biedt het kansen voor een doorgaande lijn Mediawijsheid van 0-18 jaar. Ook voor de allerkleinsten is aandacht voor mediawijsheid van belang, aansluitend op wat er al is voor wat oudere kinderen.

DigiStart vraagt expliciet om een lokale invulling: juist het zitting hebben in een plaatselijk netwerk (op het gebied van mediawijsheid en/of leesbevordering en VVE) en de samenwerking met specifieke, lokale partners maken een informatiepunt mediawijsheid en mediaopvoeding 0-6 jaar in de Bibliotheek tot een succes. Het inspiratiedocument biedt een basis om tot deze lokale invulling te komen.

Het inspiratiedocument wordt gedeeld in een BiebtoBieb-groep ‘DigiStart : wegwijzer in mediawijsheid en mediaopvoeding 0 – 6 jaar’. De groep wordt in januari 2018 actief.

Mogelijke en belangrijke vervolgstappen in 2018:
- het borgen van mediaopvoeding 0-6 jaar door het een plek te geven in de Digitale Educatieve Strategie van de KB;
- doorontwikkeling naar concrete dienstverlening voor het jonge kind en zijn intermediairs;
- een verdere landelijke uitrol van DigiStart in bibliotheken met als doel een landelijke dekking. Dit in samenwerking met NJi en Mediawijzer.net;
- aansluiten bij de bouwstenen BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school;
- opnieuw aan kunnen bieden van de training Mediaopvoeding in de Bibliotheek door NJi binnen de bestaande infrastructuur van opleidingen in de branche.

Terug naar het overzicht