Onderzoek naar Voorlezen in de kinderopvang 20-04-2017

Stichting Lezen brengt iedere vier jaar in samenwerking met Kantar Public het voorleesklimaat van Nederlandse kindcentra in kaart. Eind 2016 is de meest recente editie van dit onderzoek uitgevoerd. Specifieke aandacht ging dit keer uit naar het programma BoekStart in de kinderopvang: verschillen instellingen die dit programma uitvoeren van instellingen die niet meedoen, voor wat betreft hun leesklimaat? Met de resultaten van het onderzoek kunnen we zeer tevreden zijn. Het geeft ons vertrouwen dat het programma effectief is, maar er is zeker ook ruimte voor verbetering. Hierover werd ook gesproken tijdens de expertmeeting die aan dit onderzoek werd gewijd. Lees hier meer over in het verslag van de expertbijeenkomst en over de uitkomsten in het onderzoeksrapport.

Voorlezen in de kinderopvang, onderzoeksrapport 2016

Terug naar het overzicht