Bereslimmeboeken massaal bekeken in Nederlandse bibliotheken 22-03-2018

Het feit dat in Stadsbieb Den Bosch het 4 miljoenste BereslimmeBoek werd bekeken, was voor Esther Bright, directeur van Bereslim, een goede reden om een feestje te geven. Woensdagmiddag 7 maart was het dan ook feest in de Stadsbieb met de presentatie van het nieuwste digitale prentenboek Billy en de indiaan, tevens het 64ste verschenen BereslimmeBoek. Frank Groothof, die dit humoristische prentenboek zelf heeft ingesproken, las de 70 aanwezige jeugdleden van de Bibliotheek hieruit voor.

BereslimmeBoeken zijn zeer effectief voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Onderzoek van Universiteit Leiden toont aan dat kinderen die een half uur met BereslimmeBoeken werken maar liefst 5 Ó 6 nieuwe woorden per half uur leren, in tegenstelling tot 2 Ó 3 nieuwe woorden per dag bij gewoon voorlezen. Het onderzoek toont ook aan dat alle kinderen profiteren van het kijken naar BereslimmeBoeken; taalzwakke kinderen profiteren het meest. Deze indrukwekkende resultaten worden gehaald door de manier van animeren, de vragen die over het verhaal gesteld worden en het adaptieve systeem van Bereslim. Kijk voor meer informatie op www.bereslim.nl.

BoekStart besteedt regelmatig aandacht aan digitale prentenboeken en verantwoorde apps. Er zijn ook mooie informatieve brochures en flyers over verschenen, waaronder Spelend Leren en Digitale prentenboeken. Deze zijn te downloaden of te bestellen. Tot slot is er nog de folder over Digitale Kinderboeken, deel 7 in de serie Kwestie van lezen, met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Frank Groothof leest Billy en de indiaan voor
Frank Groothof leest Billy en de indiaan voor

Bereslim

Terug naar het overzicht