Praktijkvoorbeeld BoekStart in Bibliotheek Bedum 01-11-2017

Vanaf 2012 hanteert Bibliotheek Bedum een actief BoekStartbeleid voor de jongste kinderen. Dat resulteerde in een mooie factsheet in 2014. Daarin werd de samenwerking benadrukt met alle partners rondom het jonge kind en de werkwijze toegelicht. Hoe gaat het drie jaar later in de Noord Groningse gemeente Bedum?

Marjella van de Werff, domeinspecialist educatie, is sinds 2015 werkzaam in Bibliotheek Bedum. Een bijdrage leveren aan het (voor)leesplezier en de taalontwikkeling van het jonge kind is een mooie opdracht, zo vertelt ze enthousiast. Voor het project BoekStart betekent dat ook het organiseren van het maandelijkse BoekStart dreumes-peuter café. Er wordt voorgelezen, gezongen, gedanst en geknutseld of gekleurd. Voor ouders en grootouders is dit een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ook pedagogisch medewerkers van diverse locaties komen graag naar deze bijeenkomsten met een groepje kinderen. Elke maand is er een ander thema zoals samen gezonde hapjes bereiden, muziek maken, voorlezen of het jaarlijkse bezoek van boekenfiguur Gonnie de Gans of Dikkie Dik. Ook de traditionele voorstelling tijdens de Nationale Voorleesdagen is populair. Aanvankelijk was er een klein groepje kinderen met enthousiaste ouders. Doordat zij de aankondigingen mondeling en vooral via social media doorgaven, is er nu een prima opkomst variërend van 20 tot 40 kinderen. Ouders voelen zich welkom en wisselen graag ervaringen uit over de ontwikkeling van hun kind. En dat kan in Bedum, in een moderne ruime bibliotheek met veel actuele boeken onder handbereik.

Bedum is eén van de vier gemeenten die straks samen de nieuwe grotere fusiegemeente Het Hogeland vormen. Het jaarprogramma van de BoekStart dreumes-peuter cafés wordt in alle vier gemeenten in Noord Groningen aangeboden. Handig voor ouders als ze eens willen uitwijken naar een andere dag. Via huis aan huisbladen, diverse websites en social media worden ouders hierover geďnformeerd.

Naast BoekStart en BoekStart in de kinderopvang wordt er ook met BoekenPret gewerkt. Al een aantal jaren krijgen alle jonge kinderen in Bedum bijna wekelijks een prentenboek mee naar huis. Alle basisscholen en kinderopvanglocaties doen hier aan mee. Ook op het consultatiebureau staat een mooie collectie, zodat ouders ook daar zien dat er heel veel leuke boeken zijn en zo verleid worden om naar de Bibliotheek te gaan.

Overal waar jonge kinderen komen, zie je BoekStart en daarin schuilt de kracht van dit project. Overal is BoekStart zichtbaar, met mooie herkenbare posters en flyers en communicatie via de ouders op social media. De gemeente Bedum stelt extra financiële ondersteuning beschikbaar onder het motto Elk kind telt mee! Want BoekStart hoort er gewoon bij in Bedum!

BoekStart Bedum mei 2017

Terug naar het overzicht