Peuter in Zicht geheel vernieuwd! 01-11-2017

Organisaties en cursusleiders die werken met de oudercursus Peuter in Zicht lieten desgevraagd in een onderzoek naar preventieve oudercursussen weten dat verschillende onderdelen van de cursus aan vernieuwing toe waren.
Stichting Preventief op Maat heeft de handschoen opgepakt en met subsidie Kunst van Lezen/BoekStart (preventief onderdeel van het programma Tel mee met Taal) van Stichting Lezen en het Nederlands Jeugdinstituut de cursus vernieuwd en actueel gemaakt.

Waar gaat de cursus over?
Ouders van kinderen van 1,5 tot 4 jaar leren in vier bijeenkomsten drie hoofdvaardigheden:
- Steunen: ouders leren hoe zij hun peuter emotionele steun en veiligheid kunnen bieden.
- Stimuleren: ouders leren hoe zij hun kind op een goede manier kunnen stimuleren.
- Sturen: ouders leren om duidelijke regels en grenzen aan te geven, vanuit een positieve opvoedingshouding.

De belangrijkste vernieuwingen
- De handleiding is vernieuwd en wordt digitaal ondersteund met power points
- Het is een interactieve cursus geworden waarin gewerkt wordt met eigen (film) materiaal van ouders
- Een aantal nieuwe oefeningen om vaardigheden te leren is ontwikkeld
- Er is meer informatie toegevoegd over voorlezen en taalontwikkeling
- De (extra)informatie voor ouders en professionals is geactualiseerd
- Stichting Lezen heeft een aparte folder ontwikkeld over voorlezen die samen met het pakket kan worden besteld

Voor wie?
De cursus is interessant voor alle organisaties die preventieve opvoedondersteuning bieden en die een professioneel aanbod hebben voor groepen ouders van kinderen in de leeftijd van 1,5-4 jaar (ook laaggeletterde).
De cursus kan gegeven worden door begeleiders die ervaring hebben met groepsgericht werken met ouders. Training in werken met groepsgericht aanbod is wenselijk.

Bestellen
Het nieuwe materiaal kan besteld worden via de website van Buro Extern: bestelling@extern.nl o.v.v. Peuter in Zicht. Stichting Lezen heeft een aparte folder ontwikkeld over voorlezen die samen met het pakket kan worden besteld.

Kosten
Het pakket heeft tot 1 februari 2018 een speciale aanbiedingsprijs: € 49,95. Daarna geldt een aangepaste prijs.

BSt_foto_18_nw.jpg

Terug naar het overzicht