Herziene brochure(s) Meer (voor)lezen, beter in taal 01-10-2017

Meer lezen, beter in taal was de eerste uitgave in de lijn van brochures van Kunst van Lezen waarmee bibliotheken betrokken gemeenten en instellingen kunnen overtuigen van het belang van lezen. Omdat de laatste versie uit 2014 stamde, is een nieuwe versie gepubliceerd waarin recent onderzoek is meegenomen door expert Kees Broekhof van Sardes.

In de herziene brochure Meer lezen, beter in taal: Effecten van lezen op taalontwikkeling is informatie opgenomen over zomerlezen en over het onderzoek van Natascha Notten naar het leesvoorbeeld dat ouders geven. Uiteraard komt het onderzoek van Thijs Nielen en Adriana Bus naar de Bibliotheek op school ook aan bod.

Actualisering Meer voorlezen, beter in taal
Samen met Maryse Nijhof-Broek schreef Kees Broekhof ook de nieuwe versie van Meer voorlezen, beter in taal: Effecten van voorlezen op taalontwikkeling. In deze versie meer informatie over taalarme gezinnen, recent onderzoek en de eerste voorlopige resultaten van het vervolgonderzoek naar BoekStart. Deze versie heeft naast een actualisering ook een mooi nieuw omslag gekregen.

Vervolg op Ouders betrekken bij lezen
Ook uit 2014 is de beleidsnotitie Ouders betrekken bij lezen van Stichting Lezen. Als vervolg op deze notitie is nu het rapport Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur van Stichting Lezen verschenen. Dit rapport geeft zicht op de mogelijkheden van preventie van laaggeletterdheid door middel van interventies gericht op het stimuleren van family literacy in het algemeen en (voor)leesstimulering thuis in het bijzonder. Het rapport omvat vier delen die ook afzonderlijk te lezen zijn. De rapportages zijn te vinden op www.lezen.nl.

Meer voorlezen beter in taal

Terug naar het overzicht