Praktijkvoorbeeld de Bibliotheek Deventer 14-09-2017

Bibliotheek Deventer werkt al vijf jaar aan het opbouwen van een sterk netwerk rondom BoekStart in de kinderopvang. Hetty Odenthal, consulent educatie en jeugdbibliotheekwerk bij de Bibliotheek Deventer, is vanaf de start betrokken als coördinator bij BoekStart in de kinderopvang. Hetty geeft aan dat BoekStart, sinds de start in het najaar van 2012, is geďmplementeerd op 19 kinderopvanglocaties in de gemeente Deventer. Met gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid wordt met de kinderopvang gewerkt aan structurele aandacht voor lezen, ouderbetrokkenheid en een aantrekkelijke leeshoek op de locaties.

Volgens Hetty is het belangrijk om gemaakte afspraken goed vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst; zo weet je waar je samen aan bouwt en wat je van elkaar kan verwachten. Het lokale draagvlak groeit verder; met kinderopvangorganisatie Sam&ko heeft de Bibliotheek Deventer vorig jaar een 5-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten. Komend jaar wordt gewerkt aan de realisatie van BoekStart in de kinderopvang op acht nieuwe locaties van Sam&ko.
De BoekStart scholings- en netwerkbijeenkomsten die worden georganiseerd voor de professionals in de kinderopvang zijn van grote waarde. Er wordt onder meer aandacht besteed aan interactief voorlezen, hoe je een aantrekkelijke leesomgeving vormgeeft en er worden boekentips en ‘best practices’ gedeeld. De opkomst is goed en de deelnemers geven vaak als reactie dat deze bijeenkomsten hen nieuwe kennis, inspiratie en praktische tips bieden.

Hetty vertelt vol enthousiasme over de BoekStart inloopochtenden die in Deventer worden georganiseerd door een team van getrainde en zeer betrokken vrijwilligers. Tijdens de inloopochtenden voor (groot)ouder en kind wordt er samen gelezen, gezongen en gedanst en geven de vrijwilligers tips en trucs. Ook de kinderopvanginstellingen kennen de weg naar deze gezellige ochtenden inmiddels; zij komen geregeld langs met groepen kinderen. In de wijk de Hoven bezoekt een kinderopvanginstelling zelfs structureel wekelijks de BoekStart inloopochtend. Hetty benadrukt de waarde van de BoekStart vrijwilligers, zij brengen deze ochtenden echt tot leven en dragen hun voorleesplezier over aan de doelgroep.

De koppeling van BoekStart in de kinderopvang met de andere programma’s en projecten binnen de doorgaande (lees)lijn heeft de blijvende aandacht van de Bibliotheek Deventer. Er gaat een pilot van start in een Kindcentrum in de Rivierenwijk waarbij de BoekStart collectie wordt gekoppeld aan de Bibliotheek op School. Ook hier is de inzet een structurele samenwerking en wordt verkend wat er nog meer mogelijk is.

Voor iedereen die in Deventer aan BoekStart in de kinderopvang meewerkt staat altijd één ding voorop: voorleesplezier brengen bij de allerjongsten!

BoekStart Deventer

Terug naar het overzicht